Přednáška "Alternativní" sexuální morálky ve středověkém křesťanství

7. 3. 2013
Česká společnost pro religionistiku
a
Katedra religionistiky FF UPa
_____________________________________________
 
Vás srdečně zve na přenášku
 
 
"Alternativní" sexuální morálky ve středověkém křesťanství.
 
 
Přednášku přednese
 
 
Mgr. David Zbíral, PhD.
 
z Ústavu religionistiky FF Masarykovy univerzity v Brně.
 
 
 Akce se koná ve středu dne 13. března od 12:00 hodin
 
Místo konání: zasedací místnost číslo 09005 v 9. patře budoby "G"
doc. Tomáš Bubík
KRE