Pozvánka na zasedání AS FF a zasedání akademické obce

27. 4. 2021

POZVÁNKA

na

setkání akademické obce

které se koná v pondělí 3. května 2021 od 13 hodin

formou videokonference

 

a

90. zasedání AS FF UPa

které se koná v pondělí 3. května 2021 od 14 hodin

formou videokonference

 

 

Program setkání akademické obce:

  1. Představení Výroční zprávy o hospodaření 2020 a Výroční zprávy o činnosti 2020 – doc. J. Kubeš
  2. Představení Výroční zprávy o činnosti AS FF UPa 2020 – Mgr. Keplová

 

Program zasedání AS FF UPa

  1. Zahájení a jmenování skrutátora
  2. Schválení programu jednání
  3. Projednání Výroční zprávy o hospodaření 2020
  4. Projednání Výroční zprávy o činnosti 2020
  5. Projednání návrhu žádosti Fakulty filozofické Univerzity Pardubice o akreditaci bakalářského studijního programu Slovanská studia (garant dr. Kouba) – předkládá dr. Reimannová
  6. Diskuse na podnět z akademické obce: Využití online evaluace – předkládá dr. Pató
  7. Různé

Senátorky, senátoři a vedení fakulty obdrží pozvánku přímo do MS Teams. Hosté z řad akademických pracovníků, studentů, zaměstnanců FF UPa a veřejnosti se mohou přihlásit pomocí následujícího odkazu: 

Click here to join the meeting

 

 

Kateřina Keplová

předsedkyně AS FF