Pozvánka na zasedání AS FF UPCE

11. 5. 2022

POZVÁNKA

na

100. zasedání AS FF UPa

které se koná v pondělí 23. května 2022 od 13.30

v místnosti EA 13022.

 

 

Program zasedání AS FF UPa

  1. Zahájení a jmenování skrutátora
  2. Schválení programu jednání
  3. Volba předsednictva senátu
  4. Různé

 

Kateřina Keplová

předsedkyně AS FF UPce