Pozvánka na zasedání AS FF

 

POZVÁNKA

 

Na 57. řádné zasedání

Akademického senátu FF UPa,

 

které se koná v pondělí 11. prosince 2017 od 14:00 hodin

ve video místnosti 13 038 (13. podlaží, budova EA).

 

 

Program:

 

1. Zahájení a jmenování skrutátora.

2. Schválení programu jednání.

3. Návrh institucionální akreditace ve vzdělávací oblasti: Historické vědy.

4. Návrh institucionální akreditace ve vzdělávací oblasti: Filologie.

5. Návrh hodnocení tvůrčí činnosti na FF.

6. Různé.

 

 

 

 

                                                                      Mgr. Štěpán Lisý, M.A., Th.D.

                                                                              předseda AS FF