Pozvánka na zasedání AS FF

POZVÁNKA

na 55. řádné zasedání Akademického senátu FF UPa, které se koná v pondělí 23. října 2017 od 14:00 hodin ve video místnosti 13 038 (13NP, budova EA

 

Program:

1. Zahájení a jmenování skrutátora.

2. Schválení programu jednání.

3. Vyhlášení doplňujících voleb do komory studentů AS FF.

4. Návrhy senátorů k principům rozpočtu na rok 2017.

5. Stížnost pana děkana na porušování autorského zákona Mgr. Marcelem Palatášem.

6. Výběr tématu pro diskusi na příští zasedání AS.

7. Různé

 

                                                                    Mgr. Štěpán Lisý, M.A., Th.D.

                                                                             předseda AS FF