Pozvánka na zasedání Akademického senátu FF

1. 11. 2022

POZVÁNKA

na

104. zasedání AS FF UPCE

 

které se koná v pondělí 7. listopadu 2022 od 13:30 hodin

v EA 13022

Program:

  1. Zahájení a jmenování skrutátora
  2. Schválení programu jednání
  3. Projednání návrhu žádosti o prodloužení akreditace akademicky zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu v českém jazyce Anglická filologie
  4. Vyhlášení voleb do AS UPCE
  5. Zpráva o práci studentských senátorů – Mgr. Lavrenčíková (KAS, SRUPA)
  6. Různé

 

 

                                                                                               Marta Pató, předsedkyně AS FF