Pozvánka na shromáždění akademické obce FF UPa

6. 5. 2013
Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
svolává shromáždění členů akademické obce FF
 
které se bude konat
 
v úterý 14. května 2013 od 13,00 hodin v kongresové hale
(rektorát 3. patro, Studentská 95).
 
Program:  
 
1. Představení nového Akademického senátu FF UPa
    Mgr. Martina Halířová, Ph.D., místopředsedkyně AS FF
2. Zpráva o činnosti Akademického senátu FF UPa za rok 2012
   Mgr. Martina Halířová, Ph.D., místopředsedkyně AS FF
3. Zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření FF UPa za rok 2012
    děkan FF prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
4. Výhled FF UPa do r. 2015
   děkan FF prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
5. Diskuse
 
 
Všichni studenti a zaměstnanci Fakulty filozofické Univerzity Pardubice jsou srdečně zváni.

 

Helena Blehová
děkanát