Pozvánka na shromáždění akademické obce FF

28. 5. 2019
pozvánka

Pozvánka na shromáždění akademické obce

 

Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice svolává shromáždění členů akademické obce FF,

které se bude konat

v pondělí 3. června  2019 ve 13:00 hod. v budově EB, učebna 01019

 

 

Program:

  1. Zpráva o činnosti AS za minulý rok -  Mgr. Irena Reimannová, PhD.
  2. Výroční zpráva o činnosti FF – prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
  3. Zpráva o hospodaření FF – prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
  4. Rozpočet FF na rok 2019 – prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

 

 

 

 

 

 

Všichni studenti a zaměstnanci Fakulty filozofické Univerzity Pardubice jsou srdečně zváni.