Pozvánka na AS FF 8. 4.

3. 4. 2019

POZVÁNKA

na 67. řádné zasedání Akademického senátu FF UPa,

které se koná v pondělí 8. dubna 2019 od 14:00 hodin

v učebně video místnosti 13 038 (13NP, budova EA).

Program:

  1. Zahájení a jmenování skrutátora
  2. Schválení programu jednání
  3. Návrh žádosti o udělení akreditace bakalářského studijního programu Historie (sdružené studium)
  4. Návrh žádosti o udělení akreditace bakalářského studijního programu Ochrana hmotných památek (jednoobor)
  5. Návrh žádosti o udělení akreditace magisterského studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ se specializacemi
  6. Návrh děkana na změnu v organizaci pracovišť FF
  7. Volby kandidáta na děkana: diskuse o formátu předvolebních shromáždění
  8. Diskuse o kontroverzní fakultní akci FAKE NEWS: Pravda, lži a polopravdy ve veřejném prostoru ze dne 20. 3. 2019
  9. Různé

                                                                      Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.

                                                                               předsedkyně AS FF