Pozvánka na Akademický senát FF UPa

POZVÁNKA

 

na 52. řádné zasedání Akademického senátu FF UPa,

které se koná v pondělí 11. září 2017 od 14:00 hodin

ve video místnosti 13 038 (13. podlaží, budova EA).

 

Program:

1. Zahájení a jmenování skrutátora.

2. Schválení programu jednání.

3. Právní posouzení procesu jmenování proděkana FF.

4. Návrh žádosti o udělení akreditace doktorského studijního programu Filosofie (Čj).

5. Návrh žádosti o udělení akreditace doktorského studijního programu Filosofie (Aj).

6. Návrh žádosti o udělení akreditace doktorského studijního programu Religionistika (Čj).

7. Návrh žádosti o udělení akreditace doktorského studijního programu Religionistika (Aj).

8. Návrh žádosti o udělení akreditace doktorského studijního programu Historie (Čj).

9. Návrh žádosti o udělení akreditace doktorského studijního programu Historie (Aj).

10. Návrh žádosti o udělení akreditace habilitačního řízení - řízení ke jmenování profesorem pro obor Historické vědy.

11. Informace z činnosti Ekonomické komise AS FF.

12. Různé

 

 

                                                                                      Mgr. Štěpán Lisý, M.A., Th.D.

                                                                                                 předseda AS FF

 

Mgr. Štěpán Lisý, M.A., Th.D.
předseda AS FF
Aktualita