Pozvánka na 72. zasedání AS FF UPa

28. 5. 2019
pozvánka

POZVÁNKA

na

72. zasedání AS FF UPa

 

která se koná v pondělí 3. června 2019 od 14:00 hodin

v učebně EB 01019.

 

Program:

  1. Zahájení a jmenování skrutátora
  2. Schválení programu jednání
  3. Rozpočet FF na rok 2019 (předkládá děkan)
  4. Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2018 (předkládá děkan)
  5. Výroční zpráva o hospodaření fakulty FF za rok 2018 (předkládá děkan)
  6. Různé

 

 

 

 

 

                                                                      Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.

                                                                               předsedkyně AS FF