Podpořte sbírku ke Dni válečných veteránů

1. 11. 2021

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice se i letos zapojuje do veřejné sbírky u příležitosti mezinárodního Dne válečných veteránů. Tradiční sbírku se symbolem vlčího máku pořádá již sedmým rokem nezisková společnost Post Bellum. 

Sbírka se koná od 1. do 30. listopadu a jako každoročně se do ní zapojují stovky dobrovolníků v ulicích obcí a měst a také stovky sbírkových míst po celé České republice. Připnutím červeného kvítku vyjadřujeme úctu lidem, kteří bojovali za svobodu a demokracii na válečných frontách 20. století, v odboji i novodobých válečných konfliktech.  

Připojte se ke sbírce, pomozte nám rozšířit tradici Dne veteránů a vybrat prostředky na zaznamenání a vyprávění příběhů válečných veteránů a dalších bojovníků za svobodu. Těm, kteří potřebují, pomáhá Centrum pomoci Paměti národa

Veřejná sbírka probíhá od 1. do 30. listopadu.  

Sbírkové místo s kasičkou najdete v budově EB vedle bistra Stiasini

Sbírku je možné jednoduše podpořit on-line na denveteranu.cz, či nákupem vlčích máků na e-shop.pametnaroda.cz. 

Den válečných veteránů se slaví po celém světě, zejména v anglosaských zemích, a jeho datum připadá na den ukončení první světové války. Vlčí mák, který je symbolem Dne válečných veteránů, pokrýval tehdy hroby vojáků padlých na západní frontě. 

Pro Paměť národa vyprávělo už 805 válečných veteránů. V ČR žije asi 700 bývalých vojáků z období druhé světové války a na 20 000 novodobých válečných veteránů. Většina jejich jedinečných osudů zůstává skryta. Díky Vám je budeme moci zdokumentovat, abychom nezapomněli na jejich obětavost a nasazení. 


Více na www.denveteranu.cz   /   www.postbellum.cz / www.pametnaroda.cz 

Ing. Jan Pražák
Poradenské a propagační centrum FF UPCE