UPCE

Pardubičtí historici uvedli své knižní novinky

8. 11. 2022

V pátek 4. listopadu pořádalo Východočeské muzeum v Pardubicích již tradiční knižní veletrh Zámek plný knih, kde byly opět představeny nové publikace historiků působících na Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

V letošním roce byly prezentovány čtyři novinky.

Byla představena kniha Karel Bonaventura Buquoy a jeho doba, na níž se autorsky podíleli historici Pavel Marek, Petr Vorel, Vítězslav Prchal a Martin Zelený.

Knihu Dětství, která je dalším dílem tematické řady Velké dějiny zemí Koruny české vycházející v nakladatelství Paseka, prezentovala vedoucí autorského kolektivu Milena Lenderová.

Petr Vorel uvedl již třetí vydání své velmi úspěšné publikace Páni z Pernštejna: Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy.

Novinky roku 2022 pak doplnila publikace Šárky Rábové Tuberkulóza a společnost: Obrazy nemoci v 19. a 20. století. Celou akci provázela úvodním slovem zástupkyně vedoucího ÚHV Šárka Nekvapil Jirásková.

Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.
Ústav historických věd FF UPCE