Paměť ve vědě a umění – možnosti, limity, perspektivy

13. 10. 2021

Jednodenní sympozium pořádané Katedrou literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické, které se konalo 15. září 2021 v Dačického domě v Kutné Hoře, se zaměřilo na široké spektrum otázek spojených s pamětí, které zasahují jak do oblasti vědeckého, zejména historického výzkumu, tak do oblasti umělecké, především literární tvorby.

Sympozium ukázalo, že přes rozdílné oborově-metodologické přístupy (oral history, sociální historiografie, dějiny náboženství, mediální analýzy, kultura krajiny, literární teorie, tvůrčí psaní) spojuje přednesené příspěvky několik základních linií, které vystoupily na povrch zvláště v diskusích po završení dopoledního a odpoledního bloku jednání.

V úvodním vystoupení Hany Bortlové-Vondrákové a v závěrečném referátu Jiřího Studeného badatelé navíc překročili hranice mezi světy společenských, humanitních a přírodních věd prostřednictvím exkurzů do oblasti neurologie, neuropsychologie a kognitivních věd, jež nabízejí nové možnosti výzkumu vědecké a umělecké kreativity.    

Setkání v Kutné Hoře mělo výrazně interdisciplinární charakter a otevřelo řadu podnětných otázek, kterými se zúčastnění (vedle jmenovaných dále Michal Téra, Antonín K. K. Kudláč, Kateřina Korábková, Gabriela M. Gańczarczyk, Miroslav Kouba a Petr Poslední) soustavně zabývají ve svých probíhajících i připravovaných projektech.      

Záznam sympozia bude možné zhlédnout do 3. 11. 2021

PhDr. Antonín Kudláč, Ph.D.
katedra literární kultury a slavistiky