Omezení studia na Fakultě filozofické UPa

13. 5. 2020

Na základě Usnesení vlády České republiky č. 537 ze dne 11. května 2020 (přílohy 1 a 2) vydává děkan Fakulty filozofické UPa s účinností od 13. května 2020 toto opatření.

Studenti a akademičtí pracovníci se smí účastnit studia (výuky, zkoušení, státních závěrečných zkoušek, konzultací apod.), jestliže splní podmínky uvedené v Opatření děkana č. 4/2020, čl. 1, odst. 4. Ochranu horních cest dýchacích však nemusejí mít, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m a je-li v místnosti maximálně 15 osob.

 

Pardubice, 12. května 2020                                                                                               děkan FF UPa