Omezení pohybu na Fakultě filozofické

17. 4. 2020

Milé studentky, milí studenti všech programů a oborů FF UPa,
v souladu s novými opatřeními vlády ČR a vedení Univerzity Pardubice připravujeme postupné uvolňování nařízení ohledně omezení fyzického pobytu studentů v budově Fakulty filozofické UPa (bude se týkat nejprve studentů končících ročníků).
Prozatím platí stávající režim: studenti přístup do budovy fakulty nemají, veškerá výuka probíhá distanční formou. Přesné informace o uvolňování tohoto opatření budou zveřejněny po 20. dubnu.
Co se týče celkové reorganizace zbývající části akademického roku 2019/20 (tj. ustavení nových termínů výukového a zkouškového období), věnujte prosím pozornost dnes zveřejněnému pokynu: https://ff.upce.cz/uprava-harmonogramu-letniho-semestru-akad-roku.
Ivo Říha
(proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj FF UPa)