Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Nejvyšší patro Fakulty filozofické čeká rekonstrukce

Published: 13.06.2024

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice zahájí v nejbližších dnech rekonstrukci. Díky dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) projdou prostory ve 14. patře budovy EA zásadní proměnou v moderní zázemí pro studenty.   

Rekonstrukce nejvyšší budovy kampusu zahrnuje především úpravy interiérů, včetně drobných dispozičních změn. V nově upravených prostorech ve 14. patře Fakulty filozofické se budou nacházet kancelář pro doktorandy, konzultační místnost s kuchyňkou a odpočinkovými zónami, a seminární místnost. Změnami projdou také hygienické zázemí a přilehlá chodba. 

„Prostory ve 14. patře jsou dlouhodobě nefunkční, což je velká škoda. Mnoho zaměstnanců FF UPCE přitom pamatuje časy, kdy právě toto místo naplno žilo a bylo jedním z center fakultního dění,“ podotýká proděkan Ivo Říha. 

Rekonstrukce respektuje historické kořeny uplynulých dvaceti let existence fakulty. V nejvyšším patře budovy se v samotných počátcích nacházel děkanát, tehdy ještě Fakulty humanitních studií. V minulosti prostory sloužily pro kancelářské a výukové účely. 

„Naším záměrem je tento prostor opět oživit a maximálně využít v různých směrech: jako zázemí pro badatelskou činnost, výukové aktivity, ale také jako místo pro relaxaci a přirozené setkávání studentů a akademických pracovníků. V těchto intencích budou realizovány veškeré stavební úpravy,“ dodává dr. Říha. 

Celková investice Fakulty filozofické na rekonstrukci interiéru budovy na ulici Studentská se pohybuje ve výši cca 6 mil. korun. Fakulta získala dotaci z výzvy “Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů.” Stavební práce budou zahájeny v červnu 2024 a potrvají čtvrt roku. Letní měsíce jsou pro projekty obdobného charakteru ideální, neboť fluktuace studentů a zaměstnanců je v období prázdnin minimální a rekonstrukce tak nenaruší běžný provoz budovy. 

Nové prostory by měly být uvedeny do provozu v září 2024. 

Vizualizace vypracovala a poskytla architektonická a grafická kancelář Mixage s.r.o.


Text: Jan Pražák, Poradenské a propagační centrum FF UPCE