Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

stazeny-soubor-490028.jpg

Published: 06.01.2024

Zuzana Vlasáková

Mezi normou a každodenní praxí: Správa komorních panství Pardubice, Poděbrady a Kolín v letech 1614–1702. 

Pavel Mervart, Černý Kostelec 2023


Kniha kolegyně Zuzany Vlasákové mapuje hierarchii správy komorních panství v letech 1614–1702 se zvláštním zaměřením na vrchnostenské úřednictvo komorních panství Pardubice, Poděbrady a Kolín. Sleduje dynamiku úřadování jednotlivých stupňů správy (od centrální dvorské komory přes českou komoru, rentmistrovský úřad a účtárnu po vrchnostenské aparáty), ale též jejich komunikaci s městskými i venkovskými samosprávami a obyvateli daných panství. Dozvíme se podrobné informace o organizační struktuře úřadů, povinností a kompetencí jeho zástupců, o sociálním složení, platové ohodnocení či o kvalifikaci, potřebné k výkonu úřadu. Dotýká se otázek motivace i sankcí a pojetí „úřední kariéry“, klientelismu, nedoplatků a defraudací, etc). Komparuje a analyzuje proměny (či konstanty) v úřední praxi, disproporce mezi úřední „teorií“ a každodenní realitou, a zasazuje je do kontextu „doby a místa“, v nichž jsou sledovány.

Obsah knihy najdete zde: https://cache1.obalkyknih.cz/file/toc/847075/pdf