Nabízíme stipendium na podporu studia v zahraničí

22. 1. 2021

Studenti bakalářských a navazujících magisterských oborů Fakulty filozofické mají možnost získat stipendium na podporu zahraničního pobytu, který si sami zorganizují za účelem např. zlepšení jazykových dovedností, pro výzkum k absolventské práci, absolvování studentské praxe a podobně.

Zahraniční pobyt musí trvat minimálně jeden měsíc (30 dnů) a student může žádat o podporu ve výši až 20.000 Kč s ohledem na konkrétní zemi, kde se mobilita uskuteční (o výši přidělené částky bude vždy rozhodováno individuálně, s přihlédnutím k odhadovanému objemu cestovních a pobytových nákladů spojených se zvolenou destinací), a dle aktuálního stavu fakultního stipendijního fondu.

Vzhledem k aktuální epidemické situaci a z ní vyplývajícímu dramatickému omezení mezinárodních mobilit nelze v současnosti sjednávat zahraniční studijní pobyty závazně. Vedení FF UPa bude ovšem jako každoročně připraveno tyto aktivity podporovat. Zatím však jde pouze o předběžné zjišťování počtu zájemců.


Prosíme studenty, kteří by měli o tento druh mobility (resp. o příslušnou finanční podporu) v kalendářním roce 2021 zájem, aby do 15. 2. 2021 zaslali paní Barboře Krpatové na e-mailovou adresu Barbora.Krpatova@upce.cz krátkou zprávu s uvedením země / hostitelské univerzity a s odhadovaným termínem výjezdu (stačí přibližně – kalendářní měsíc).

O dalším postupu vedení fakulty rozhodne a bude informovat posléze – podle aktuální situace.