Na Univerzitě Pardubice se debatovalo o umělé inteligenci

3. 3. 2023

V posledních měsících jsme svědky velkého rozšíření používání umělé inteligence (AI). Veřejně přístupné generátory obrázků nebo generátor textů ChatGPT vyvolávají v univerzitním prostřední časté diskuse. 

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice proto ve čtvrtek 2. března 2023 uspořádala jednu z prvních debat věnovanou aktuálnímu tématu umělé inteligence na Univerzitě Pardubice.  

Hlavními hosty byli prorektor pro vědu a tvůrčí činnost Petr Doležel z Fakulty elektrotechniky a informatiky a vedoucí Katedry filosofie a religionistiky Ondřej Krása z Fakulty filozofické. 

O úvodní slovo setkání se postarala sama umělá inteligence ChatGPT, která posluchačům popřála diskuzi plnou zábavy a poznání.  

Pozornost byla následně věnována technické povaze umělé inteligence. ChatGPT, neboli Generative pre-trained transformer, je nástroj, který transformuje informace na určitý výstup napodobující lidský jazyk.  

“V současné době se nástroje umělé technologie rozšiřují do běžné populace.  Stejně jako všechny výdobytky vědy a techniky je začínají používat masy lidí, aniž by nutně musely rozumět, co se děje uvnitř. Umělá inteligence se podobně jako u mobilních telefonů a televizí přenesla od vývojářů k běžným uživatelům,“ upozorňuje prorektor Petr Doležel.  

Druhá polovina debaty se zaměřila na filosofické otázky, které s podobnými technologiemi souvisejí. Co pro člověka a lidstvo znamená, že jsou stroje schopny vytvářet smysluplné texty? Antičtí filosofové tvrdí, že úkolem člověka je založit svůj život na přemýšlení a pochopení světa a člověka.  

“Pokud je úkolem člověka myslet a na základě myšlení orientovat svůj život, a zároveň je myšlení úzce spjaté s řečí, schopností se správně tázat a nacházet patřičné odpovědi, zdá se mi, že chatovací nástroje nás staví do nové perspektivy. O schopnosti myslet skrze řeč jsme se mohli až donedávna domnívat, že je ve větší míře vlastní pouze člověku. Pokud však existuje stroj, který umí na otázky odpovídat a klást je, pak naše schopnost mluvit už není tak výjimečná, jak se nám donedávna zdála,“ doplňuje Ondřej Krása. 

Záznam debaty bude v nejbližších dnech zveřejněn.   


Foto: Adrián Zeiner, Univerzita Pardubice. 

Ing. Jan Pražák
Poradenské a propagační centrum