Na cestě za svobodou. Výstava o taiwanské literatuře

18. 11. 2022

V předvečer Dne boje za svobodu se v Pardubicích konala vernisáž výstavy hlavních témat tchajwanské literatury s názvem Na cestě za svobodou.

Slavnostního zahájení výstavy se mimo jiné zúčastnil i tchajwanský velvyslanec, Jeho Excelence Ke Liang-Ruey a náměstkyně primátora města Pardubice paní Jiřina Klčová. Za Fakultu filozofickou Univerzity Pardubice přivítala hosty proděkanka Irena Reimannová a na dálku též ředitelka Národního muzea tchajwanské literatury paní Lin Jin-li.

Výstava je putovní. Začala symbolicky 10. 10. 2022, v den nejvýznamnějšího státního svátku na Tchaj-wanu, v Brně a odtamtud putovala do Olomouce a do Pardubic. V Pardubicích ji mohou návštěvníci shlédnout do 30. 11. 2022 v prostorách Turistického informačního centra.

Výstava přibližuje ve třech sekcích postupně kulturně-historická specifika Tchaj-wanu, ale též jejich podobnost s českým poválečným vývojem, boj za svobodu v dobách bílého teroru a hlavní proudy současné tchajwanské literatury. Návštěvníci se tak mohou seznámit s tématy lidských práv, práv a kultury původních obyvatel, genderové či ekologické problematiky. Část výstavy je věnována české literatuře na Tchaj-wanu.  


Organizátorem výstavy jsou tchajwanské Ministerstvo kultury a Národní muzeum tchajwanské literatury, spoluorganizátorem pak naše partnerská univerzita na Tchaj-wanu – Soochow University, a za českou stranu Fakulta filozofická Univerzity Pardubice.

Foto: Radek Plžík, Univerzita Pardubice

 

PhDr. Adam Horálek, Ph.D.
Katedra sociální a kulturní antropologie