Magisterská promoce a bakalářská sponze Fakulty filozofické

5. 11. 2019

Slavnostní bakalářská sponze absolventů studijních oborů:

Anglický jazyk pro odbornou praxi

Anglický jazyk - specializace v pedagogice

Filozofie

Historicko-literární studia

Humanitní studia

Kulturní dějiny

Německý jazyk pro odbornou praxi

Ochrana hmotných památek+Historie

Religionistika

Slavistická studia zemí EU+Historie

Sociální antropologie

Spisová a archivní služba

se koná 21. listopadu 2019 v 10.00 hodin v Aule Univerzity Pardubice. Sraz absolventů (ve společenském oblečení) je v 9.00 hodin v předsálí Auly - A1, kde proběhne prezence a instruktáž, která je povinná.

 

Slavnostní magisterská promoce absolventů studijních oborů:

Anglická filologie

Filozofie

Kulturní dějiny

Religionistika

Sociální antropologie

Resocializační pedagogika

Učitelství AJ

se koná 21. listopadu 2019 ve 13.00 hodin v Aule Univerzity Pardubice. Sraz absolventů (ve společenském oblečení) je ve 12.00 hodin v předsálí Auly - A1, kde proběhne prezence a instruktáž, která je povinná.

Slavnostní obřad nebude umožněn opozdilcům a nevhodně oblečeným či podnapilým absolventům /hostům/. Rodiče a hosté budou mít přístup do budovy Auly 15 min. před zahájením obřadu a po zahájení musí setrvat na svých místech (je třeba zvážit případnou přítomnost dětí do 6 let).

Absolventi, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastnit slavnostního obřadu, si mohou diplom vyzvednout na studijním oddělení FF.

Diplom si musí každý absolvent vyzvednout osobně (popřípadě zplnomocnit jinou osobu).

                                

V Pardubicích 1. 11. 2019

                                                                                                    doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.

                                                                                                                       děkan