Magisterská promoce a bakalářská sponze dne 21. 6. 2012

7. 6. 2012

 

UNIVERZITA PARDUBICE
Fakulta filozofická
Pokyn č. 5/2012
Věc:
Magisterská promoce a bakalářská sponze dne 21. 6. 2012
Působnost pro:
absolventy bakalářských a magisterských oborů v akademickém roce 2011/2012
Účinnost:    
dnem vydání
Vypracovala:    
Naďa Tichá - vedoucí studijního oddělení
Schválil:         
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. - děkan
 
Slavnostní magisterská promoce absolventů studijních oborů:
 
Filozofie (Mgr.)
Kulturní dějiny (Mgr.)
Religionistika (Mgr.)
Resocializační pedagogika (Mgr.)
Sociální antropologie (Mgr.)
Učitelství AJ (Mgr.)
 
se koná 21. června 2012 v 9.30 hodin v Aule Univerzity Pardubice. Sraz absolventů (ve společenském oblečení) je v 8.15 hodin v předsálí Auly, kde proběhne prezence a instruktáž, která je povinná.
 
 
Slavnostní bakalářská sponze absolventů studijního oboru:
 
Humanitní studia (Bc.)
 
se koná 21. června 2012 ve 12.00 hodin v Aule Univerzity Pardubice. Sraz absolventů (ve společenském oblečení) je v 11.00 hodin v předsálí Auly, kde proběhne prezence a instruktáž, která je povinná.
 
 
Slavnostní obřad nebude umožněnopozdilcům a nevhodně oblečeným či podnapilým absolventům /hostům/. Rodiče a hosté budou mít přístup do budovy Auly 15 min. před zahájením obřadu a po zahájení musí setrvat na svých místech (je třeba zvážit případnou přítomnost dětí do 6 let).
Absolventi, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastnit slavnostního obřadu, si mohou diplom vyzvednout na studijním oddělení FF.
Diplom si musí každý absolvent vyzvednout osobně(popřípadě zplnomocnit jinou osobu).
 
 
 
 
                                  
V Pardubicích 6. 6. 2012
 
                                                                                                    prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
                                                                                                                      děkan
Naďa Tichá
studijní oddělení