Magisterská promoce, bakalářská sponze 22. 11.

24. 10. 2018

Slavnostní bakalářská sponze absolventů studijních oborů:

Anglický jazyk pro odbornou praxi (Bc.)

Anglický jazyk – specializace v pedagogice (Bc.)

Humanitní studia (Bc.)   

Německý jazyk pro hospodářskou praxi (Bc.)

Německý jazyk pro odbornou praxi (Bc.)

Religionistika (Bc.)

se koná 22. listopadu 2018 v 9.00 hodin v Aule Univerzity Pardubice. Sraz absolventů (ve společenském oblečení) je v 8.00 hodin v předsálí Auly - A1, kde proběhne prezence a instruktáž, která je povinná.

 

Slavnostní magisterská promoce absolventů studijních oborů:

Anglická filologie (Mgr.)

Filozofie (Mgr.)

Kulturní dějiny (Mgr.)

Religionistika (Mgr.)

Sociální antropologie (Mgr.)

Resocializační pedagogika (Mgr.)

Učitelství AJ (Mgr.)

se koná 22. listopadu 2018 v 11.30 hodin v Aule Univerzity Pardubice. Sraz absolventů (ve společenském oblečení) je v 10.30 hodin v předsálí Auly - A1, kde proběhne prezence a instruktáž, která je povinná.

 

Slavnostní bakalářská sponze absolventů studijních oborů:

Filozofie (Bc.)

Historicko-literární studia (Bc.)

Kulturní dějiny (Bc.)

Ochrana hmotných památek+Historie (Bc.)

Slavistická studia zemí EU+Historie (Bc.)

Sociální antropologie (Bc.)

Spisová a archivní služba (Bc.)

se koná 22. listopadu 2018 ve 14.00 hodin v Aule Univerzity Pardubice. Sraz absolventů (ve společenském oblečení) je ve 13.00 hodin v předsálí Auly -_A1, kde proběhne prezence a instruktáž, která je povinná.

Slavnostní obřad nebude umožněn opozdilcům a nevhodně oblečeným či podnapilým absolventům /hostům/. Rodiče a hosté budou mít přístup do budovy Auly 15 min. před zahájením obřadu a po zahájení musí setrvat na svých místech (je třeba zvážit případnou přítomnost dětí do 6 let).

Absolventi, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastnit slavnostního obřadu, si mohou diplom vyzvednout na studijním oddělení FF.

Diplom si musí každý absolvent vyzvednout osobně (popřípadě zplnomocnit jinou osobu).

                                

V Pardubicích 22. 10. 2018

                                                                                                    prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

                                                                                                                       děkan