Kniha Připravte děti na život slavnostně pokřtěna

14. 10. 2021

Na konci září byla v Otevřené zahradě v Brně slavnostně pokřtěna kniha Připravte děti na život, kterou společně sepsaly Helena Zitková z katedry anglistiky a amerikanistiky a certifikovaná lektorka Hana Vykoupilová. Tato kniha seznámí čtenáře s tím, jak v dětech rozvíjet soft skills, tedy základní dovednosti, které jsou potřebné pro spokojený život.  

Autorky si jako místo křtu zvolily krásný prostor Otevřené zahrady v Brně, která se svým názvem i volností přímo propojuje s tématy obsaženými v knize. Kromě symbolické roviny se jednalo o místo, kde vznikaly vůbec první myšlenky na realizaci knihy.  

Kmotry knihy se stali doktorka Anita Crkalová a profesor Karel Rýdl.  

„Jsem trochu naštvaný, že už nejsem dítě a nemohu si techniky z knížky prožít přímo ve škole. Autorky pochopily, co děti v poznávání života skutečně potřebují, aby mohly naplno prožívat pocity spokojenosti, radosti a štěstí z porozumění chodu světa a možností volby jejich vlastních životních osudů,“ uvedl profesor Rýdl. 

Kniha je plná praktických nápadů, tipů a původních technik, které dětem poskytnou dostatečnou výbavu k naplněnému a spokojenému životu. Reflektuje současnou online dobu a akcentuje nutnost dlouhodobé psychické odolnosti a efektivní mezilidské komunikace. Jedná se o návod k okamžitému použití, který pokrývá širokou paletu rozmanitých dovedností. 

„Přejeme knize, aby pomáhala rozvíjet cenné poklady, které v sobě všichni máme. Věříme, že si kniha najde cestu k učitelům do škol, kde bude pomáhat šířit myšlenku, že díky kultivaci důležitých životních dovedností může být ve škole dobře učitelům i dětem,“ řekly autorky knihy Hana Vykoupilová a Helena Zitková.  

Příjemnou atmosféru křtu uzavřely autorky pozitivním impulsem: „Pokud myšlenku vyšleme, má velký potenciál, aby se stala skutečností.“ 


Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC, Assoc. CIPD – mezinárodně certifikovaná koučka, lektorka soft skills, kvalifikovaná lektorka dalšího vzdělávání, architektka firemních vzdělávacích a rozvojových programů. Ve své praxi využívá celostní přístup k rozvoji potenciálu a posílení vnitřní moudrosti každého člověka. Působí pod vlastními značkami Inspirro. a Hanna.Vykoupilová. Je zakladatelkou portálu osobního rozvoje LearningHub. 

Mgr. Helena Zitková, Ph.D. – lektorka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti osobnostního rozvoje a inovativních přístupů a metod ve výchově a vzdělávání. Na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice připravuje budoucí učitele anglického jazyka na jejich profesní dráhu v oblastech soft skills, obecné i oborové didaktiky a pedagogiky. Má bohaté zkušenosti s výukou na základní i střední škole i v soukromém a firemním sektoru. 

Ing. Jan Pražák
Poradenské a propagační centrum FF UPCE