UPCE

Kavárna Universitas: Přednáška o černé smrti měla velký úspěch

21. 10. 2020

Cyklus přednášek a diskusních večerů s názvem Kavárna Universitas započal v novém semestru tématem, které zaujalo mnoho posluchačů. Přednášku o morových epidemiích v raném novověku v českých zemích pronesl děkan Fakulty filozofické doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. Akce kvůli současné epidemiologické situaci proběhla v online režimu přes Microsoft Teams dne 30. září 2020.

Díky přednášce jsme měli možnost pochopit dopady moru na společnost a zároveň sledovat, jak tato epidemie zvaná černá smrt ovlivňovala myšlení našich předků. Docent Kubeš pomohl posluchačům zorientovat se v pramenné základně a představil jednotlivé způsoby, jakými se lidé v raném novověku snažili moru ubránit. Mezi časté obrany patřil útěk do vyšších poloh, kopců, či do jiných měst; objevovaly se také rozličné rady a doporučení ohledně diet a stravovacích návyků. Dále se lidé uchylovali k častějším modlitbám ke světcům, neboť se věřilo, že důvodem šíření nemoci jsou lidské hříchy. S tím rovněž souvisí snaha označit někoho za viníka; mezi nejčastěji obviňované skupiny lidí patřili Židé, cizinci, a dokonce i lékaři.

Ve snaze zabránit moru v jeho šíření bylo často nutné zakázat shromažďování a nařídit karanténu. Ačkoli se přesně neví, proč tato nemoc takřka vymizela (poslední výskyt moru v Evropě byl zaznamenán v roce 1720 v Marseille), z údajů Světové zdravotnické organizace je patrné, že například v Africe existuje dodnes. 

 

Záznam přednášky, jejíž účast byla k naší velké radosti velmi vysoká, je k dispozici na YouTube.

 

V pondělí 26. října 2020 od 18.00 hodin proběhla další online Kavárna Universitas. Tentokrát byl hostem doktor Matej Cíbik z Centra pro etiku, který se věnoval otázce Prečo sa rozpadlo Československo?

Záznam přednášky na YouTube

Za organizátorky

Mgr. Veronika Janečková