Katedra literární kultury a slavistiky pořádá v Kutné hoře další Bělehradský den

15. 05. 2018

Dačického dům v Kutné Hoře hostí 16. května další z odborných setkání a přednášek s názvem Bělehradský den. Setkání s akademickými pracovníky ze Srbska pořádá Katedra literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice a tentokrát zazní příspěvky převážně se slovakistickou tematikou.

Spolupráce s Bělehradskou univerzitou úspěšně funguje už čtyři roky. „Na základě osobních kontaktů s bělehradskými akademickými pracovníky jsme začali zvát studenty bohemistiky a slovakistiky z Filologické fakulty na krátkodobé stipendijní pobyty do Pardubic,“ říká k počátkům spolupráce se srbskou univerzitou PhDr. Ivo Říha, Ph.D., z Katedry literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. „Jsme rádi, že vedení naší Fakulty filozofické tuto naši mezinárodní aktivitu a mobility dlouhodobě podporuje.“

Díky stipendijnímu programu tak mají srbští studenti českého jazyka a literatury možnost zapojit se do této mezinárodní mobility a do České republiky přijet. Bělehradský den se letos uskuteční v Kutné Hoře již potřetí. Na společném česko-srbském setkání vystoupí vysokoškolští pedagogové z Filologické fakulty Bělehradské univerzity. K řečnickému pultu se postaví doc. Dr. Dalibor Sokolović, který se ve svém příspěvku zaměří na současnou jazykovou situaci Slováků ve Vojvodině. Další prezentace Stefany Paunović, M. A., otevře genderové téma, a tím je ženskost ve slovenském a srbském jazykovém obraze. Mgr. Juliana Beňová bude hovořit o divadelních aktivitách Jozefa Miloslava Hurbana a Tanja Gaev představí Pražskou školu ukrajinských básníků.

Nejen studenti Katedry literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice budou moci po skončení prezentací se všemi přednášejícími diskutovat o zajímavých tématech. Z odborného hlediska nelze tyto akce hodnotit jinak než vysoce kladně. Samozřejmě ale nejde jen o samotnou přednáškovou činnost. Pardubicko-bělehradská spolupráce se takto dlouhodobě rozvíjí a posiluje na více úrovních. Kutnohorská setkání mají mimo jiné sloužit i jako motivace našim studentům, aby se do programu mobilit aktivně zapojovali, a doufáme, že projekt bude pokračovat další tři roky,“ upozorňuje na významnost vzájemného setkávání doktor Ivo Říha. 

V akademickém roce 2015/16 se podařilo získat v rámci programu Erasmus+ grant na podporu dlouhodobých studentských mobilit. Ta tedy již třetím rokem probíhá oboustranně, na Univerzitě Pardubice v rámci tohoto projektu absolvovaly celosemestrální pobyt více než dvě desítky srbských studentů. Do projektu jsou zahrnuty i týdenní akademické mobility. V uvedeném období postupně zavítali do Bělehradu všichni členové katedry literární kultury a slavistiky a několik kolegů z Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Seznamovali srbské studenty bohemistiky s českou literární vědou. Naopak část přednáškové činnosti bělehradských kolegů, kteří přijíždějí na Univerzitu Pardubice, je od loňského roku organizována ve formě tzv. „Bělehradských dní v Kutné Hoře“.

V dlouhodobé pardubicko-bělehradské spolupráci hrají klíčovou roli především dvě osobnosti, profesor Jaromír Linda, český literární vědec a pedagog, který už patnáct let vede studenty bělehradské bohemistiky, a docent Dalibor Sokolović působící na bělehradské slovakistice.

„Spolupráce s našimi kolegy funguje velice dobře. Témata našich přednášek pro naše setkávání vybíráme společně a po vzájemné dohodě tak, aby ladila s náplní studijních plánů našich i tamních studentů. I zpětná vazba od srbských kolegů a studentů je jednoznačně pozitivní.“ pochvaluje si kooperaci mezi univerzitami Ivo Říha.

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí Univerzity Pardubice