Kandidátní listina pro doplňující volby do Komory AP AS FF UPa

26. 11. 2019

Kandidátní listina pro doplňující volby do Komory akademických pracovníků AS FF UPa

 

 

Komora akademických pracovníků:

Kateřina Keplová (Katedra anglistiky a amerikanistiky)

Marie Macková (Ústav historických věd)

Lenka Matušková (Katedra cizích jazyků)

Pavel Panoch (Ústav historických věd)


 

Představení kandidátů (budova EB, místnost 01019):

pondělí 2. prosince 2019 od 13:00

 

Termíny voleb (budova EB, místnost 01012):

úterý 3. prosince 2019 od 12:00 do 16:00

středa 4. prosince 2019 od 9:00 do 13:00

 

 

 

V doplňovacích volbách bude volen jeden senátor do komory akademických pracovníků. Nezvolení kandidáti v doplňovacích volbách se stávají náhradníky (více viz Volební řád AS FF UPa).

Volební komise: Kateřina Korábková (předsedkyně, Ústav historických věd), Vladan Hanulík (Ústav historických věd), Kamila Pacovská (Katedra filosofie).