Jakub Podžorný podruhé vítězem Ceny Mariana Szyjkowského

1. 2. 2021

Již potřetí uděloval Polský institut v Praze Ceny Mariana Szyjkowského v soutěži o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci zaměřenou na Polsko. Náš absolvent Jakub Podžorný zvítězil v této soutěži již podruhé, nejprve s bakalářskou prací a nyní s diplomovou prací.

V pondělí 1. února 2021 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení třetího ročníku Ceny Mariana Szyjkowského. Odborná komise hodnotila bakalářské a diplomové práce ve dvou soutěžních kategoriích. I přes epidemickou situaci, která ovlivnila akademický rok 2019/2020, byl tradičně výrazně zastoupen obor historie, ale také obor výtvarného umění.

Vítězem v kategorii Polonistika – diplomová práce se stal Mgr. Jakub Podžorný, absolvent Katedry literární kultury a slavistiky, který odbornou porotu zaujal svou prací Polské školství na Těšínsku v období přelomu 19. a 20. století.

„K výběru tématu polského školství na Těšínsku v období 19. a na počátku 20. století mne přivedl především můj dlouhodobý zájem o dějiny a kulturu tohoto velmi rozmanitého regionu. Myslím si, že polskojazyčné menšinové školství je jednou z mnoha zajímavostí, kterými se může české Těšínsko pochlubit. Ve své práci jsem se rozhodl vydat k samotným kořenům tohoto fenoménu, a vrátit se do dob, kdy se začínal na půdě tehdejšího habsburského soustátí utvářet. Jedná se o období, které je českou, ale i polskou historiografií reflektováno mnohem méně, než pozdější dějinné epochy. I tento fakt mne motivoval k tomu, abych začal zkoumat právě tuto problematiku,“ uvádí Jakub Podžorný.

Úspěch Jakuba Podžorného je skvělou vizitkou Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Jakub se vždy prezentoval jako vynikající student a je dokladem toho, že se poctivý přístup ke studiu vyplácí. Letošní vítězství je o to cennější, neboť Jakub Podžorný uspěl v soutěži o Cenu Mariana Szyjkowského již podruhé. V loňském ročníku zvítězil s bakalářskou prací Vybrané aspekty druhé světové války na Těšínsku – drama tří národů.


Cena Mariana Szyjkowského
Soutěž je určena studentům, kteří svou diplomovou nebo bakalářskou práci obhájili v daném akademickém roce, a jejichž téma je spojeno s Polskem.

Marian Szyjkowski (15. 12. 1883 – 21. 9. 1952)
První profesor polského jazyka a literatury na Univerzitě Karlově v Praze, kde 13. října 1923 přednesl svou zahajovací přednášku. Marian Szyjkowski vystudoval polonistiku a romanistiku ve Lvově, od roku 1914 působil na Jagellonské univerzitě v Krakově. Ve své vědecké práci se zaměřoval na období romantismu, polsko-české kulturní kontakty a dramatu. Publikoval řadu odborných prací nebo učebnice polské literatury. V Praze organizoval také setkání s polskými umělci – například básníky ze skupiny Skamander nebo se skladatelem Karolem Szymanowským. Szyjkowského plány na návrat do Polska zhatila druhá světová válka. Působil tak na pražské filozofické fakultě až do své smrti, je pochován na Malvazinkách.

Ing. Jan Pražák
Poradenské a propagační centrum FF UPa