Informace pro studenty - odevzdání indexu ke kontrole

25. 6. 2018

Odevzdání “výkazu o studiu (indexu)“ ke kontrole

Zkouškové období I.     21. 5. –  6. 7. 2018       Zkouškové období II.     20. 8. – 31. 8. 2018

Student, který uzavře akademický rok 2017/2018, odevzdá na studijní oddělení ke kontrole „výkaz o studiu (index)“ po vykonání poslední zkoušky nebo zápočtu, nejpozději však do   31. 8. 2018.

Hodnocení studia předmětů musí být zadány v IS STAG a zapsány od vyučujícího daného předmětu i v indexu, jinak nebude student zapsán do nového akademického roku.

KONTROLA VÝSLEDKŮ STUDIA

Studenti jsou povinni si v uvedených termínech od 6. 9. 2018 vyzvednout výkaz o studiu (index) osobně nebo písemně pověřit jinou osobu (rozpis bude upřesněn na studentském intranetu).

Elektronické zápisy předmětů pro akademický rok 2018/2019

Od 17. 9. 2018 elektronicky přes studijní agendu STAG (bude upřesněno na studentském intranetu).

Naděžda Tichá

vedoucí studijního oddělení

25. 6. 2018