UPCE

Informace pro studenty končící v magisterských oborech

9. 9. 2019

ABSOLVENTSKÁ MEDAILE

Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

Od roku 2007 připravila FF UPa absolventské medaile s motivem fakulty na straně lícní a symbolikou celouniverzitní na straně rubové. Autorem výtvarného návrhu je přední český medailér akad. Sochař Zdeněk Kolářský.

Medaile o průměru 30 mm je vydána v pěti verzích, odlišených použitým materiálem magisterská – postříbřená (posledních 8 kusů)

Medaile nejsou volně v prodeji, právo k odběru po jednom exempláři (podle dosažené kvalifikace) získávají pouze absolventi a zaměstnanci FF UPa.

Po zdárném složení magisterské zkoušky získáte právo k odběru. Medaile Vám může být předána spolu s diplomem při slavnostní magisterské promoci nebo si ji můžete vyzvednout osobně.

Cena absolventské magisterské medaile a k ní náležející etue byla stanovena ve výši 550,- Kč.

Medaile můžete zakoupit na děkanátě FF 12. np. u pí. Jančaříkové, tel. 466 036 226, mail dita.jancarikova@upce.cz