Informace pro studenty končící v bakalářských a magisterských oborech

5. 6. 2018

ABSOLVENTSKÁ MEDAILE

Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

Od roku 2007 připravila FF UPa absolventské medaile s motivem fakulty na straně lícní a symbolikou celouniverzitní na straně rubové. Autorem výtvarného návrhu je přední český medailér akad. Sochař Zdeněk Kolářský.

Medaile o průměru 30 mm je vydána v pěti verzích, odlišených použitým materiálem:

Bakalářská – bronzová

Magisterská – postříbřená

Medaile nebudou volně v prodeji, právo k odběru po jednom exempláři (podle dosažené kvalifikace) získávají pouze absolventi a zaměstnanci FF UPa.

Po zdárném složení zkoušky (bakalářské nebo magisterské) získáte právo k odběru dané verze medaile. Ta by Vám mohla být předána spolu s diplomem již při slavnostní bakalářské sponzi/magisterské promoci.

Cena absolventské bakalářské medaile a k ní náležející etue byla stanovena ve výši 500,- Kč.

Cena absolventské magisterské medaile a k ní náležející etue byla stanovena ve výši 550,- Kč.

Medaile můžete zakoupit na děkanátě FF 12. np. u pí. Jančaříkové, tel. 466 036 226, mail dita.jancarikova@upce.cz