Informace pro studenty končící v bakalářských a magisterských oborech

5. 2. 2018

Informace pro studenty končící v bakalářských a magisterských oborech

ABSOLVENTSKÁ MEDAILE

 

Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

Od roku 2007 připravila FF UPa absolventské medaile s motivem fakulty na straně lícní a symbolikou celouniverzitní na straně rubové. Autorem výtvarného návrhu je přední český medailér akad. Sochař Zdeněk Kolářský.

medaile Fakulty filozofické

medaile Fakulty filozofické

 

Medaile o průměru 30 mm je vydána v pěti verzích, odlišených použitým materiálem:

Bakalářská – bronzová

Magisterská – postříbřená

Medaile nebudou volně v prodeji, právo k odběru po jednom exempláři (podle dosažené kvalifikace) získávají pouze absolventi a zaměstnanci FF UPa.

Po zdárném složení zkoušky (bakalářské nebo magisterské) získáte právo k odběru dané verze medaile. Ta by Vám mohla být předána spolu s diplomem již při slavnostní bakalářské sponzi/magisterské promoci.

 

Cena absolventské bakalářské medaile a k ní náležející etue je ve výši 500,- Kč.

Cena absolventské magisterské medaile a k ní náležející etue je ve výši 550,- Kč.