Imatrikulace 1. ročníků - účast povinná

17. 10. 2022

Slavnostní imatrikulace 1. ročníků bakalářského studia Fakulty filozofické se uskuteční 20. října 2022 v Aule Univerzity Pardubice v 9.30 hod.

Účast studentů 1. ročníků je povinná.

Sraz studentů je v Aule – A1 Univerzity Pardubice v 9.00 hod.

Studenti, kteří jsou do prvního ročníku zapsáni opakovaně, se imatrikulace neúčastní. Výuka v tento den odpadá.