Podané projekty 2008

 

číslo grantu

Název projektu

Řešitel za UPa

kat.

od 

do

Celkem

401/08/P037

Filozofické pojetí lásky (eróta) a přítelství (filie)

Hejduk Tomáš, Mgr., Ph.D.

KRF

2008

2010

582 000

404/08/P126

Domácí kult a jeho archeologické doklady v Pompejích

Titz Pavel, Mgr., Ph.D.

KRF

2008

2010

607 000

405/08/0205

Syntaktická analýza korpusu elektronické komunikace českých mluvčích v angličtině

Ježková Šárka, PhDr., Ph.D.

KAA

2008

2010

737 000

GA404/08/0058

Etnologický výzkum drogové závislosti v soudobé české společnosti: Turnerovská perspektiva

Trnková Lorencová Radmila, Ing.

KSV

2008

2010

954 000

404/08/P074

Kavalírské cesty české šlechty (1550-1750)

Kubeš Jiří, Mgr., Ph.D.

KHV

2008

2010

462 000