Vedení katedry

 

Vedoucí katedry

PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.

budova EA, kancelář 12 026
telefon: +420 466 036 775
e-mail: miroslav.kouba@upce.cz
 

Zástupce vedoucího katedry

 

PhDr. Antonín Kudláč, Ph.D.

budova EA, kancelář 12 023
telefon: +420 466 036 742
e-mail: antonin.kudlac@upce.cz
 

Tajemník

 doc. Mgr. Michal Téra, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 023
telefon:+420 466 036 742
e-mail: michaltera@seznam.cz
 

Sekretářka

Michaela Bajerová

budova EA, kancelář 12 037
telefon: +420 466 036 526
e-mail: michaela.bajerova@upce.cz
 

 

Interní vyučující

Mgr. et Mgr. Gabriela Gańczarczyk, Ph.D.

budova EA, kancelář 12 026
telefon: +420 466 036 775
e-mail: gabinaga@seznam.cz
 

Mgr. Kateřina Korábková, Ph.D.

budova EA, kancelář 12 025
telefon: +420 466 036 769
e-mail: katerina.korabkova@upce.cz
 

Mgr. Aleš Kozár, Ph.D.

budova EA, kancelář 12 036
telefon: +420 466 036 223
e-mail: ales.kozar@upce.cz
 

Mgr. Marta Pató, Ph.D.

budova EA, kancelář 12025
telefon: +420 466 036 769
email: marta.pato@upce.cz
 
 
doc.PhDr. Petr Poslední, CSc.

budova EA, kancelář 12 024
telefon: +420 466 036 774
e-mail: petr.posledni@upce.cz
 
 
PhDr. Ivo Říha, Ph.D.

budova EA, kancelář 12 028
telefon: +420 774 851 631
e-mail: ivo.riha@upce.cz
 

Mgr. Jiří Studený, Ph.D.

budova EA, kancelář 12 036
telefon: +420 466 036 223
e-mail: jiri.studeny@upce.cz
 

PhDr. Petr Šrámek, Ph.D.

budova EA-12024
telefon: +420 466 036 774
e-mail: petr.sramek@upce.cz
 

 

Externí vyučující

prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc.

budova EA, kancelář 12 037
telefon: +420 466 036 526
e-mail: doubrava.semio@seznam.cz
 

 Mgr. Lucie Jelínková

budova EA-12023
telefon: +420 466 036 742
e-mail: jelinkova@mail.ctk.cz
 

Mgr. Karel Jirásek, Ph.D.

email: agram@email.cz
  

Mgr. Aneta Kohoutová

e-mail: aneta.kohoutova@biocentral.cz
 

Mgr. Dagmar Magincová, Ph.D.

e-mail: hajenka@volny.cz
 

PhDr. Zuzana Nováková

budova EA-12023
telefon +420 466 036 742
e-mail: zuzanov.upce@seznam.cz
 

Mgr. Helena Stranjik

email: stranikovah@seznam.cz

Rozšířit fotografii: 
false