Odpovídá Bianca Beníšková

Dívám-li se zpět na rok 2020, jako první mne napadá: vděčnost za spolupracovníky, za vedení fakulty, za studenty. Vděčnost za to, že jsme se ctí všichni společně zvládli nelehké období.

Učíme se celý život, ale rok 2020 byl v tomto směru katalyzátorem. Online-výuka, online-konzultace i online-zkoušení ukázaly, jak důležitý je na univerzitě nejen vědecký, ale i pedagogický přístup. Ani letošní rok asi nebude v tomto ohledu jiný. Členům katedry se i přes technické potíže povedlo dovést většinu studentů k úspěšnému ukončení letního semestru 2020. 

Začátkem roku 2020 se ještě uskutečnily prezenční přednášky na středních školách a gymnáziích. Nabídli jsme středoškolákům zajímavá témata a možná některé z nich motivovali ke studiu našeho programu Německý jazyk pro odbornou praxi. Mohli jsme je ujistit, že naši absolventi vykročí do profesního života nebo do dalšího studia dobře připraveni. Vzhledem k akutnímu nedostatku kvalifikovaných pracovníků se znalostí německého jazyka mají totiž všichni naši absolventi téměř stoprocentní šanci uplatnit se na pracovním trhu v České republice i v zahraničí.

Ukázat se na veřejnosti, být součásti české/pardubické společnosti se nám povedlo v rámci přednášek programu Univerzita volného času. 

S firmou Škoda-Auto Mladá Boleslav, a. s., jsme připravili další rámcovou smlouvu, aby naši nejlepší studenti mohli v této prestižní firmě absolvovat svou praxi. Také s Pardubickým krajem byla uzavřena rámcová smlouva, a tak jsme rozšířili portfolio našich partnerů z odborné sféry. 

Epidemická situace nás donutila odložit chystané odborné přednášky na rok 2021. Nyní jsme ale již připraveni na online varianty, a tak plánované Dny teorie a praxe proběhnou letos na jaře. Zrušit se musely i pravidelné tematické studentské exkurze do Německa (Bad Kissingen, St. Andreasberg). V krátkém okénku uvolnění  „PSA“ mohli akademičtí pracovníci a studenti NJOP uskutečnit studentskou exkurzi v rámci projektu Letního intenzivního kurzu do Norimberka a Bayreuthu.

Naši studenti a studentky se ani v roce 2020 nebáli v rámci programu Erasmus+ studovat v zahraničí. Nejen prostřednictvím online-výuky získávali a získávají cenné zkušenosti.

Díky velkému nasazení a nadšení se rozšířily a prohlubovaly naše mezinárodní kontakty (Bělorusko, Ukrajina, Togo).

V roce 2020 vyšla zajímavá odborná kniha dr. Hany Shánělové Povídky prvního dílu Gogolových „Večerů na dědince blízko Dikaňky“ a jejich operní zpracování a vydáním periodické publikace Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung/Interculturality in Language, Literature and Education/Interkulturalita v jazyce, literatuře a vzdělání pokračuje již šestnáctiletá tradice sborníků Katedry cizích jazyků. Členové našeho pracoviště průběžně zveřejňovali své dílčí odborné studie i v dalších odborných periodicích.

V neposlední řadě bych chtěla poděkovat našemu podporovateli, německé instituci Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). Díky zapojení do projektu Ortslektoren dostáváme každý rok zdarma knihy a elektronická média, která obohacují univerzitní knihovnu.

Přeji nám všem rychlý návrat do normálního chodu univerzitního života bez COVIDu a našim studentům a studentkám navíc úspěšné zvládnutí zkoušek.

PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.​
vedoucí Katedry cizích jazyků

false

Zajímají Vás reflexe dalších členů fakulty?


Nyní přebírají tuto štafetu vedoucí kateder. Na co jsou pyšní a na co se můžeme v budoucnu těšit? Podívejte se na další příspěvky.

Zpátky na náš rok 2020
Rozšířit fotografii: 
false