Katedra literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice propojuje ve své pedagogické i badatelské činnosti literární studia s kulturními dějinami, v jejichž rámci jsou sledovány základní procesy a historické proměny moderní a postmoderní literární kultury. Tento koncepční přístup umožňuje absolventům aktivní badatelskou, redakční nebo autorskou účast v příslušných kulturních oblastech nebo v programech různých vzdělávacích institucí.

Odborný i vzdělávací profil katedry literární kultury a slavistiky doplňují v širších kulturně-historických souvislostech také slavistická studia, jež se soustředí na propojení konkrétních slovanských filologií, literárních studií a kulturních dějin střední a jihovýchodní Evropy. Výměnné programy a badatelské projekty se zahraničními partnerskými pracovišti v těchto regionech umožňují rovněž mezinárodní spolupráci, jež tvoří nedílnou součást odborného profilu katedry.

Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!