Veřejné vyhlášky

Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ve věci vyměření poplatku spojeného se studiem vedená pod č. j.: STAG/FF/2017/0000000093, jejímž adresátem je:

Andrea Dušková

je uložena v kanceláři studijního oddělení Fakulty filozofické, Univerzita Pardubice, Studentská 84, 532 10 Pardubice

Vyvěšeno dne: 7. 2. 2018

Sejmuto dne: 22. 2. 2018

true

Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ve věci vyměření poplatku spojeného se studiem vedená pod č. j.: STAG/FF/2017/0000000099, jejímž adresátem je:

Lada Foubíková

je uložena v kanceláři studijního oddělení Fakulty filozofické, Univerzita Pardubice, Studentská 84, 532 10 Pardubice

Vyvěšeno dne: 7. 2. 2018

Sejmuto dne: 22. 2. 2018

true

Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ve věci vyměření poplatku spojeného se studiem vedená pod č. j.: STAG/FF/2017/0000000133, jejímž adresátem je:

Matěj Kropáč

je uložena v kanceláři studijního oddělení Fakulty filozofické, Univerzita Pardubice, Studentská 84, 532 10 Pardubice

Vyvěšeno dne: 7. 2. 2018

Sejmuto dne: 22. 2. 2018

true

Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ve věci vyměření poplatku spojeného se studiem vedená pod č. j.: STAG/FF/2017/0000000155, jejímž adresátem je:

Nina Nadžakovičová

je uložena v kanceláři studijního oddělení Fakulty filozofické, Univerzita Pardubice, Studentská 84, 532 10 Pardubice

Vyvěšeno dne: 7. 2. 2018

Sejmuto dne: 22. 2. 2018

true

Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ve věci vyměření poplatku spojeného se studiem vedená pod č. j.: STAG/FF/2017/0000000186, jejímž adresátem je:

Adéla Vítová

je uložena v kanceláři studijního oddělení Fakulty filozofické, Univerzita Pardubice, Studentská 84, 532 10 Pardubice

Vyvěšeno dne: 7. 2. 2018

Sejmuto dne: 22. 2. 2018

true

Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ve věci vyměření poplatku spojeného se studiem vedená pod č. j.: STAG/FF/2017/0000000190, jejímž adresátem je:

Karolína Waberová

je uložena v kanceláři studijního oddělení Fakulty filozofické, Univerzita Pardubice, Studentská 84, 532 10 Pardubice

Vyvěšeno dne: 7. 2. 2018

Sejmuto dne: 22. 2. 2018

true

Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ve věci vyměření poplatku spojeného se studiem vedená pod č. j.: STAG/FF/2018/0000000191, jejímž adresátem je:

Filip Waldhans

je uložena v kanceláři studijního oddělení Fakulty filozofické, Univerzita Pardubice, Studentská 84, 532 10 Pardubice

Vyvěšeno dne: 8. 2. 2018

Sejmuto dne: 23. 2. 2018

true

Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ve věci vyměření poplatku spojeného se studiem vedená pod č. j.: STAG/FF/2018/0000000117, jejímž adresátem je:

Zuzana Kábová

je uložena v kanceláři studijního oddělení Fakulty filozofické, Univerzita Pardubice, Studentská 84, 532 10 Pardubice

Vyvěšeno dne: 9. 2. 2018

Sejmuto dne: 24. 2. 2018

true

Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ve věci vyměření poplatku spojeného se studiem vedená pod č. j.: STAG/FF/2018/0000000119, jejímž adresátem je:

Petra Kaprová

je uložena v kanceláři studijního oddělení Fakulty filozofické, Univerzita Pardubice, Studentská 84, 532 10 Pardubice

Vyvěšeno dne: 9. 2. 2018

Sejmuto dne: 24. 2. 2018

true