Veřejné vyhlášky

Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ve věci usnesení o zastavení přijímacího řízení vedená pod č. j.: STAG/FF/2018/0000001497, jejímž adresátem je:

Barbora Navrátilová

je uložena v kanceláři studijního oddělení Fakulty filozofické, Univerzita Pardubice, Studentská 84, 532 10 Pardubice

Vyvěšeno dne: 10. 5. 2018

Sejmuto dne: 25. 5. 2018

true

Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ve věci usnesení o zastavení přijímacího řízení vedená pod č. j.: STAG/FF/2018/0000001498, jejímž adresátem je:

Barbora Navrátilová

je uložena v kanceláři studijního oddělení Fakulty filozofické, Univerzita Pardubice, Studentská 84, 532 10 Pardubice

Vyvěšeno dne: 10. 5. 2018

Sejmuto dne: 25. 5. 2018

true