FF pořádá seminář pro advokáty „Cochemská praxe a dost dobré rodičovství“ 23. 10. 2018

10. 9. 2018

Katedra věd o výchově FF si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář „Cochemská praxe a dost dobré rodičovství“.

Změna termínu - seminář proběhne pouze v jednom termínu dne 23.10. od 14,00 do 16,00 h v budově EB.

Původní termín dne 19.9. se přesouvá na říjen 23.10. Děkujeme.

Cílem semináře je seznámit advokáty s novou praxí, jak k prospěchu dětí řešit opatrovnické spory v případě rozvodu nebo rozchodu rodičů z pohledu soudce a současných pedagogicko-psychologických poznatků (interdisciplinární spolupráce jednotlivých institucí inspirovaná Cochemským systémem). Podstatou společného přístupu všech odborných profesí (soud, OSPOD, psychologická poradna, mediátor atd.) je zdůraznění zájmu dítěte jako ústřední postavy rodinné krize, perspektivy jeho dalšího zdravého vývoje, zajištění jeho potřeb a udržení nebo obnovení „dost dobrého rodičovství“.

Více naleznete v pozvánce.

Těšíme se na Vaši účast.

Adriana Sychrová, katedra věd o výchově, Fakulta filozofická UPa, e-mail: adriana.sychrova@upce.cz; tel.: 466 036 772

Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.
katedra věd o výchově, Fakulta filozofická UPa