Fakultou zněly cover verze písní The Beatles

8. 12. 2022

Ve středu 30. listopadu 2022 navštívil naši fakultu na pozvání Katedry literární kultury a slavistiky Mgr. Jan Blüml, Ph.D. z Katedry muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, který před studenty a pedagogy proslovil přednášku „K problematice cover verzí písní The Beatles v Československu 60. až 80. let“.

Ukázalo se, že o Beatles je i mezi nejmladšími ročníky stále zájem, ti starší si zase mohli doplnit své znalosti o zajímavé a ne vždy snadno dostupné informace.   

Doktor Blüml se dlouhodobě zabývá zkoumáním československé populární hudby druhé poloviny 20. století, dokonce patří dnes k nemnohým českým hudebním vědcům působícím na akademické půdě, kteří se zaměřují právě na oblast popmusic. Ve své přednášce nastínil vývoj recepce hudby skupiny Beatles v prostředí československého hudebního průmyslu komunistické éry, který tvorbu liverpoolské čtveřice mnohdy přizpůsoboval vlastním produkčním a ekonomickým pravidlům, nehledě na prosazované normy kulturní politiky. Olomoucký muzikolog tento proces dokumentoval nejen na příkladech českých coververzí písní Beatles, ale rovněž na méně zjevných strategiích prezentace „západní“ rockové hudby v dobové československé kultuře.

Pro mnohé mohlo být překvapením, že příslušné výklady se dají opřít o tradiční hudebně teoretické analýzy, což svědčí o estetických kvalitách nejen hudby Beatles. Stejně přínosný byl důraz kladený přednášejícím na sociálně historické přístupy, jež v tomto kontextu pomáhají odkrývat dosud málo prozkoumané aspekty života v pozdním období vlády KSČ. Československý příklad byl vybrán i s ohledem na kulturní vývoj celého tzv. východního bloku, dr. Blüml se totiž aktuálně podílí na práci mezinárodního týmu zabývajícího se komparací vývoje populární hudby v zemích středovýchodní Evropy.

Pardubické publikum znalé místního kulturního prostředí zvláště zaujala zmínka o rozhovorech tohoto olomouckého badatele s Vladimírem Popelkou, devadesátiletým pardubickým rodákem, skladatelem, aranžérem a dirigentem, který spolupracoval s řadou předních interpretů československé popmusic.

Vystoupení Jana Blümla se těšilo vysoce nadprůměrné návštěvnosti, o značném zájmu studentů a akademických pracovníků svědčila také diskuse, jež dále rozšířila některé dílčí otázky zmíněné v přednášce. Zpestřením výkladu byly četné hudební ukázky, vidět a slyšet například Karla Gotta zpívat vůbec první českou coververzi písně Beatles s názvem Adresát neznámý je stále pozoruhodným zážitkem.  

PhDr. Antonín Kudláč, Ph.D.
Katedra literární kultury a slavistiky