UPCE

Fakulta filozofická ocenila mladé talentované žáky a středoškoláky

11. 6. 2021

Rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek ocenil žáky základních a středních škol, kteří se s úspěchem účastnili krajského kola soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. 

Do soutěže bylo letos zapojeno celkem 67 účastníků, kteří prezentovali 53 projektů z různých odvětví – chemie a biochemie, biologie a medicína, fyzika, informatika, elektrotechnika a robotika, ekologie a zemědělství, společenské vědy.

„Jsem velmi rád, že roste zájem o vědu v technických, přírodovědných i humanitních oborech nejen na středních, ale už na základních školách. Mladí lidé přicházejí s řadou zajímavých projektů, kterým se mohou dále věnovat během studia na vysoké škole,“ říká rektor Univerzity Pardubice prof. Jiří Málek.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích – Junior a Středoškolák.

Hodnotitelské komise tradičně tvořila Fakulta chemicko-technologická a Fakulta elektrotechniky a informatiky. Fakulta filozofická letos nadané žáky oceňovala vůbec poprvé, již v minulosti se ale aktivně zapojovala do hodnocení projektů. Svým zapojením tak rozšířila pole působnosti o humanitní a sociálně vědní obory.

Nadaní studenti v kategorii Junior obdrželi diplom a věcný dar, v kategorii Středoškolák vítězové získali stipendia, pokud se po ukončení školy rozhodnou ke studiu právě na těchto fakultách.

„Spolupráce se středními a základními školami je pro nás klíčová. Ceníme si především tvůrčí činnosti, pro nás jsou lidé, kteří udělají něco navíc, podstatní. Máme zájem o to, jak lidé myslí, jak se chovají, a díváme se na to ze sociologické, historické a z dalších perspektiv,“ dodává děkan Fakulty filozofické doc. Jiří Kubeš.

Smyslem akce je podpořit a rozvíjet talent u žáků a mládeže s vědeckým a technickým nadáním a vzbudit zájem o vědu. Soutěž odstartovala už loni okresní kola, na která letos v květnu navázalo krajské kolo. Kvůli epidemické situaci prezentovali žáci své projekty online.


Ceny udělené Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice:

Kategorie Junior

  • Eliška Konečná, Slovanské gymnázium Olomouc, s projektem Nádherný smutek aneb budoucnost Českého Banátu
  • David Hejzlar, Jiří Linhart, Lukáš Vrba, ZŠ Sv. Čecha, Choceň, s projektem Hroby jako svědkové dějin

Kategorie Středoškolák

  • I. místo – Filip Špinka, Štěpán Hartl, Střední pedagogická škola Litomyšl, s projektem ALPATEAM
  • II. místo – Klára Mařáčková, Adéla Hanzlová, Gymnázium Česká Třebová, s projektem Barokní areál v Chocni
  • III. místo – Elen Benková, Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli, s projektem Informovanost rodičů o logopedické péči v České republice

​foto: Milan Reinberk, DiS., Univerzita Pardubice

Ing. Jan Pražák
Poradenské a propagační centrum FF