DOBROVOLNÍCI UPCE 2020

18. 3. 2020

Milí studenti a zaměstnanci FF UPa,


vedení fakulty je v kontaktu se skupinou "DOBROVOLNÍCI UPCE 2020", jmenovitě s panem ing. Ondřejem Srbem: https://www.facebook.com/groups/1081956832182427/?ref=group_browse. Skupina se v těchto dnech zaměřuje především na šití a distribuci ochranných roušek. Do budovy G byly umístěny dvě krabice: jedna pro hotové roušky, druhá pro materiál k jejich zhotovení. Pokud máte jedno nebo druhé, pokud se věnujete šití roušek, pokud byste se chtěli na činnosti skupiny podílet jakýmkoli jiným způsobem (např. pomoci při rozvážení roušek po městě), připojte se ke skupině na FB anebo kontaktujte přímo pana ing. Srba (e-mail: ondrej.srb@upce.cz, tel.: 466 036 028). Je též možné kontaktovat proděkana pro vnitřní záležitosti a rozvoj FF UPa (Ivo.Riha@upce.cz, tel.: 774 851 631).
Veškerých těchto aktivit si nesmírně vážíme, děkujeme za ně a budeme je soustavně podporovat!

Za vedení FF UPa
Ivo Říha