Děkanské volno na FF

13. 04. 2018

Děkan Fakulty filozofické vyhlašuje na pondělí 30. dubna 2018

pro studenty Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

D Ě K A N S K É  V O L N O

Výuka je tento den zrušena.