UPCE

Archeolog Jan Frolík obdržel čestné uznání města Pardubice

19. 12. 2022

Archeolog Jan Frolík a jeho kolega Jiří Šindelář byli oceněni čestným uznáním města Pardubice. Čestná uznání získali za zviditelnění města archeologickým průzkumem pernštejnsko-piastovské hrobky v kostele sv. Bartoloměje.

Spolu s pěti oceněnými, kterým byla udělena Medaile města Pardubic, se tak připojili k dalším osobnostem, jež se významnou měrou podílely nebo nadále podílí na rozvoji či propagaci města. 

Pan doktor Frolík působí na Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Věnuje se archeologii středověku, výzkumu hradišť, měst a církevních staveb a dalších významných lokalit.

Spolu s našimi studenty se rovněž významně podílí na průzkumu a dokumentaci archeologických nalezišť ve východní části Arménie – jeskyni Areni-1.


Foto: Tomáš Kubelka