Akademický senát FF

4. 1. 2022

 

POZVÁNKA

na

95. zasedání AS FF UPa

které se koná v pondělí 10. ledna 2022 od 13.30

presenčně v místnosti EA 13022

 

Program zasedání AS FF UPa

  1. Zahájení a jmenování skrutátora
  2. Schválení programu jednání
  3. Žádost o projednání a schválení: Změna vyhlášených pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech Fakulty filozofické Univerzity Pardubice pro akademický rok 2022/2023
  4. Žádost o projednání a schválení: Návrh Fakulty filozofické Univerzity Pardubice na složení disciplinární komise pro období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023
  5. Žádost o projednání a schválení: Návrh Fakulty filozofické Univerzity Pardubice na obsahovou změnu v profilu absolventa studijního programu a na změnu v cílech studia navazujícího magisterského studijního programu Resocializační pedagogika
  6. (Změna) Žádost o projednání: Návrh změn ve složení oborové rady doktorských studijních programů Filosofie / Philosophy
  7. Různé

 

Kateřina Keplová

předsedkyně AS FF UPce