Akademická obec FF UPa

22. 11. 2019

 

 

Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

svolává

shromáždění členů akademické obce Fakulty filozofické,

které se bude konat

v pondělí 2. prosince 2019

od 13:00 hodin v budově EB, v učebně 01012

za účelem

 

představení kandidátů na senátory do studentské komory

a do komory akademických pracovníků

AS UPa a AS FF UPa před volbami do obou senátů, které proběhnou 3. a 4. prosince 2019

 

 

 

 

Za předsednictvo AS FF UPa

Marta Pató

Vladan Hanulík

Šárka Caitlin Raabová