Absolventská medaile pro magistry

27. 8. 2020

Informace pro studenty končící v magisterských oborech

ABSOLVENTSKÁ MEDAILE

Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

Od roku 2007 připravila FF UPa absolventské medaile s motivem fakulty na straně lícní a symbolikou celouniverzitní na straně rubové. Autorem výtvarného návrhu je přední český medailér akad. Sochař Zdeněk Kolářský.

Medaile o průměru 30 mm je vydána v pěti verzích, odlišených použitým materiálem. Magisterská medaile je postříbřená.

Medaile nejsou volně v prodeji, právo k odběru po jednom exempláři (podle dosažené kvalifikace) získávají pouze absolventi FF UPa.

Po zdárném složení zkoušky získáte právo k odběru dané verze medaile.

Cena absolventské magisterské medaile a k ní náležející etue byla stanovena ve výši 550,- Kč.

Medaili můžete objednat a zakoupit na děkanátu FF 12. p. u pí. Jančaříkové, tel. 466 036 226, mail dita.jancarikova@upce.cz