9. setkání Didaktického klubu na KAA

6. 12. 2018

V úterý 4. prosince se na Katedře anglistiky a amerikanistiky uskutečnilo již 9. setkání Didaktického klubu. Toto neformální setkání současných studentů (zejména oborů Anglický jazyk - Specializace v pedagogice a Učitelství anglického jazyka), našich absolventů i učitelů z praxe a případných dalších zájemců z řad široké veřejnosti pořádáme již od roku 2014, a to vždy dvakrát za rok. V minulých letech jsme se zabývali například tématy: Výslovnost – Popelka ve výuce angličtiny, Jak pracovat se žáky se specifickými poruchami učení ve výuce anglického jazyka, Česká škola a žáci očima učitelů–rodilých mluvčích a studentů ze zahraničí či Domácí úkoly. V rámci jednoho setkání jsme se vzájemně inspirovali výměnou oblíbených a dobře fungujících aktivit pro výuku angličtiny a v dalším ze setkání jsme si vyslechli zážitky našeho absolventa, který působil jako učitel v Indonésii na ostrově Lombok.

Tentokrát jsme vybrali téma „Na emoce ve škole není čas!?“ s podtitulem … „Vliv klimatu třídy, emocí a sociálních vztahů na kvalitu učení“.  Setkání vedla prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc., kandidátka na Cenu Milady Paulové pro rok 2018 za celoživotní přínos oblasti věd o vzdělávání a výchově. Na podnětné diskusi se ve 13. patře budovy EA opět podílela rozmanitá paleta účastníků. Prezentované názory se týkaly zejména vlivu sociálního klimatu školy a třídy na výsledky žáků, bezpečného a otevřeného prostředí pro učení, bio-psycho-sociálních potřeb žáků i učitelů, vlivu dlouhodobého stresu na prožívání a zdraví člověka, a prostor byl věnován i sdílení vlastních zkušeností a zážitků.  Z reakcí zúčastněných bylo zřejmé, že setkání bylo v mnohém inspirující jak pro budoucí učitele angličtiny, tak ale také již pro zkušené učitele z různých typů a stupňů škol.

Již nyní se těšíme na jubilejní 10. setkání Didaktického klubu na jaře 2019, jehož tématem bude motivace v povolání učitele, kde a jak ji získávat a neztrácet.

Mgr. Helena Zitková, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky