Zadlužení panovníka a státní bankrot roku 1615 v Království českém

Uložit do kalendáře 14-12-2022 14:00 14-12-2022 16:00 Czech republic/Europe Zadlužení panovníka a státní bankrot roku 1615 v Království českém Řešitelský tým projektu GAČR „Zadlužení panovníka a státní bankrot roku 1615 v Království českém (Hospodářské souvislosti zahájení "české války" roku 1618)“ si dovoluje pozvat zájemce o dějiny raného novověku z řad akademických... EA 01037
14. 12. 2022 EA 01037
UHV
Zadlužení panovníka a státní bankrot roku 1615 v Království českém

Řešitelský tým projektu GAČR

Zadlužení panovníka a státní bankrot roku 1615 v Království českém (Hospodářské souvislosti zahájení "české války" roku 1618)

si dovoluje pozvat zájemce o dějiny raného novověku z řad akademických pracovníků i studentů na výroční workshop, shrnující první fázi řešení tohoto projektu.


Máte-li zájem nahlédnout do zákulisí vědecké praxe a základního historického výzkumu hospodářských dějin v domácích i zahraničních archívech, přijďte ve středu 14. prosince 2022 ve 14:00 do učebny 01037 - v prvním podlaží budovy EA (od vrátnice doprava).

V rámci asi dvouhodinového pracovního setkání (14:00-16:00) představí řešitelský tým dosavadní výsledky své práce a zvolené metodické postupy.

Za Ústav historických věd FF UPa vystoupí prof. Petr Vorel, Dr. Zuzana Vlasáková, Dr. Marek Vařeka a Dr. David Richter. Za HÚ AV ČR Praha Dr. Marie Buňatová.  

Diskuse k danému tématu se zúčastní pozvaný host, významný český archivář a historik hospodářských dějin doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.,  emeritní ředitel Archívu Hlavního města Prahy.

ÚHV
​prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.